top of page

GESCHIEDENIS

Het transport van zeecontainers tussen Rotterdam en Twente is halverwege de jaren '80 van de vorige eeuw begonnen. Met onder andere het initiatief 'Containervaart Eurregio' zijn er tot in de late jaren '90 diverse initiatieven geweest zowel per rail als per binnenvaart, die om hoofdzakelijk kostentechnische redenen allemaal strandden. 

Start in 1997

In 1997 is CTT in de haven van Almelo van start gegaan met een spoorterminal, door de privatisering van de NS liep dit ten einde. De treinverbinding werd vervangen door een binnenvaartverbinding. De locatie in Almelo aan het spoor was in deze jaren niet optimaal voor een inlandterminal., er werd gezocht naar een beter alternatief. Gelijktijdig werd er een verladersplatform opgericht op initiatief van Nouryon, voorheen Akzo Nobel, de Koninklijke Grolsche Bierbrouwerij, Hartman en nog zo'n 30 andere industriële bedrijven uit de regio. 

Door een goede samenwerking met overheden zoals Provincie Overijssel en het verladers platform kwam de locatie Hengelo tot stand.

Uitbreiding

In samenwerking met de overheid is in 2009 de kade met 145 meter uitgebreid en in 2010 nog eens met 100 meter, waardoor CTT beschikt over 400 meter kade. Hierdoor kunnen er 3 binnenvaartschepen gelijktijdig worden afgehandeld. 

Sinds de containerterminal in Hengelo in gebruik werd genomen is het volume van de activiteiten van CTT sterk toegenomen. Dit leidde in 2012 tot een substantiële uitbreiding van de faciliteiten in Hengelo, met een automatische Ingangsstraat, een verlenging van de kade en een uitbreiding van het terrein van 26.000m² naar 125.000m². De uitbreiding werd op 27 september 2012 geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander, destijds nog de Prins van Oranje.

Nieuwe vestigingen

Naast de uitbreiding van de containerterminal in Hengelo opende CTT in korte tijd een aantal nieuwe vestigingen die primair dienen als op-  en overslagterminals. Zo werd op 1 januari 2013 een nieuwe containerterminal in Rotterdam gestart, met naast een weg- en wateraansluiting ook een spoorverbinding. In 2012-2015 kwamen er nog eens twee containerterminals bij. De spoorterminal in Bad Bentheim is momenteel niet operationeel,. Met in 2017 de opening van CTT Almelo gelegen op het XL-Park.

bottom of page