top of page

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden (door ons uitgevoerd laden, stuwen en lossen, alsmede langdurige opslag daaronder begrepen) en rechtsverhoudingen zijn met hierna te noemen uitzondering,
Van toepassing de Algemene voorwaarden van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators (de VRTO-voorwaarden), gedeponeerd op 2 september 2009.


Met betrekking tot transport verbinden wij ons niet als vervoerder maar uitsluitend als expediteur. Op die expeditiewerkzaamheden,
alsmede op douane- en fiscale diensten (zoals het verzorgen van douanedocumentatie, -formaliteiten en – advies), zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van Fenex,
gedeponeerd op 1 mei 2018, van toepassing, met uitzondering van art. 23 dat wordt vervangen door art. 8 VRTO-voorwaarden (arbitrageclausule).
Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De VRTO- voorwaarden en de Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn hier te raadplegen en op te slaan.


 

bottom of page