CBRB Staffel

Als automobilist kent iedereen het effect van stijgende en dalende benzineprijzen aan de pomp. Op een vergelijkbare wijze hebben de binnenvaartschepen hier ook mee te maken. Om de tarieven zo eerlijk mogelijk te houden, berekenen wij op de afgegeven tarieven een brandstoftoeslag.

 

Deze toeslag ligt in lijn met stijgende en dalende gasolieprijzen. Zijn de prijzen voor gasolie hoog, dan zal de brandstoftoeslag ook hoger liggen. 

De door het CBRB bepaalde prijs vormt de basisindex voor de prijsbepaling. 

April 2021 15%   |   Mei 16%

© 2021 by Combi Terminal Twente B.V.