kade af brug 23-8 067-21

Containertransport via het water

Het binnenlands transporteren van goederen over water wordt steeds aantrekkelijker door het dichtslibben van de wegen. In de havenvisie van Port of Rotterdam spreekt men over het beter benutten van infrastructuur en in de aanloop naar 2030 meer goederen per spoor en binnenvaart te vervoeren, in plaats van per truck: de zogenoemde ‘modal shift’, oftewel een verschuiving in vervoerswijzen.

De vorm van containertransport over water is beduidend duurzamer en veiliger, en door het ontbreken van files ook beter te plannen. Het is dan ook geen toeval dat de binnenvaart de afgelopen jaren een hoge vlucht heeft genomen. Het succes en de sterke groei van CTT onderstrepen deze ontwikkeling.

Veel keuzes voor uw containertransport

CTT biedt een scala aan mogelijkheden om zeecontainers over het water te vervoeren. Met onze vier ‘vaste’ charterschepen van 110 meter verzorgen wij elke dag één of meerdere afvaarten van Rotterdam naar Hengelo en vice versa, met een vaartijd van ongeveer 20 à 24 uur. De schepen kunnen maximaal 156 TEU (twenty feet equivalent unit) in drie lagen vervoeren. Afhankelijk van bepaalde factoren is de gemiddelde doorlooptijd van een container per schip bij een roundtrip Rotterdam – Hengelo – Rotterdam ongeveer 5 werkdagen: Dag A pick up Rotterdam – dag C/D laden/lossen bij de klant en dag D/F retour in Rotterdam. Transporten van en naar de klant gebeurd via de weg.

Zowel de zeehavens van Amsterdam en Antwerpen behoren afhankelijk van het volume eveneens tot de mogelijkheden.

Afvaltraject

Naast de genoemde vier grote charterschepen beschikt CTT tevens over vier ‘vaste’  kleinere charterschepen die onder andere voor containers van afvalverwerker Twence worden ingezet op een traject tussen Hengelo en Delft. Twence is een producent van grondstoffen en energie uit afvalstromen en biomassa. CTT draagt bij aan de vermijding van CO2-uitstoot, door in containertransport per binnenvaart te voorzien. De containers zijn gevuld met afval, welke na verwerking bij Twence zorgt voor het terugbrengen van grondstoffen in de kringloop en de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen

Nog meer mogelijkheden

Naast containertransport over water biedt CTT mogelijkheden voor containervervoer over de weg en goederenvervoer per spoor.

Vraag een offerte aan