Lean and Green Star

CTT voert een bewust en gericht beleid om brandstof te besparen en de CO2-uitstoot te reduceren. Onze inspanningen op duurzaamheidsgebied hebben in 2012  geleid tot de toekenning van een Lean and Green Star, een CO2-reductie van 20% is gerealiseerd.  

Met Lean and Green laat CTT zien dat zij zich actief inspannen om hun mobiliteitsproces duurzamer te maken. Zo leren wij de chauffeurs het nieuwe rijden door hen bewust te maken van de relatie tussen rijgedrag en brandstofverbruik.

Criteria

Het Lean and Green Star-programma richt zich op het vergelijken van prestaties in effectief werken, toepassen van zuinige technologie en verantwoord ondernemen. Met het behalen van de eerste Lean & Green Star bewees CTT stelselmatig te voldoen aan de volgende criteria:
• 1 jaar minimaal 20% CO2-reductie t.o.v.  eerdere nulmeting.
• Minimaal 1,5 jaar deelname Lean and Green als Award Member.

Met de bundeling van containerstromen via de binnenvaart behaalt CTT hun duurzaamheidsdoelstellingen en optimaliseren we tegelijkertijd het eigen logistieke proces. Zo geven we praktische invulling aan het begrip ‘synchromodaliteit’.  Zelfs het delen van ‘stromen’ en het plannen om zo efficiënt mogelijk ‘vol heen en vol terug’ te kunnen varen behoort tot de mogelijkheden.

CTT blijft de duurzaamheidsambities en daadwerkelijke realisatie daarvan aanscherpen en wil daarmee ‘ahead of the pack’ blijven.

Neem contact met mij op