Geschiedenis

De geschiedenis van het vervoer van zeecontainers tussen Rotterdam en Twente is halverwege de jaren ’80 van de vorige eeuw begonnen. Met onder andere het initiatief ‘Containervaart Eurregio’ zijn er tot in de late jaren ’90 diverse initiatieven geweest zowel per rail als per binnenvaart, die om hoofdzakelijk kostentechnische redenen allemaal strandden.

Start in 1997

In 1997 is CTT (Combi Terminal Twente) in de haven van Almelo van start gegaan met een nieuwe aanpak: de treinverbinding werd vervangen door een binnenvaartverbinding. Dat leverde aanmerkelijk voordeel op: een binnenvaartschip kan namelijk diverse terminals eenvoudig aandoen en containers afzetten en laden zonder extra kosten voor wegvervoer en overslag, dit in tegenstelling tot de, op dat moment gangbare, treinverbinding.

Terminal Hengelo 2001

Vanwege tekortkomingen in de Almelose vaarweg is in 1998 besloten de scheepvaart via het Duitse Emmerich te laten verlopen, in afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe, beter geoutilleerde terminal in Twente. Met het toenemende belang voor verladers van goedkope en duurzame invulling van transport is, mede op initiatief van AKZO Nobel Chemicals, de Grolsche Bierbrouwerij en nog zo’n 30 industriële bedrijven in Twente,  in 2001 een containerterminal te Hengelo gerealiseerd. Bij de realisatie zijn naast verladers ook diverse overheden betrokken geweest, zoals Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel.

Uitbreiding

Sinds de containerterminal in Hengelo in gebruik werd genomen is het volume van de activiteiten van CTT sterk toegenomen. Dit leidde in 2012 tot een substantiële uitbreiding van de faciliteiten in Hengelo, met een automatische ingangsstraat, een verlenging van de kade en een uitbreiding van het terrein van 26.000 m² naar 125.000 m². De uitbreiding werd op 27 september 2012 geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander, destijds nog de Prins van Oranje.

Nieuwe vestigingen

Naast de uitbreiding van de containerterminal in Hengelo opende CTT in korte tijd een aantal nieuwe vestigingen die primair dienen als op- en overslagterminals. Zo werd op 1 januari 2013 een nieuwe containerterminal in Rotterdam gestart, met naast een weg- en wateraansluiting ook een spoorverbinding. In 2014-2015 kwamen er nog eens twee containerterminals bij, in Almelo en het Duitse Bad Bentheim.