Welkom

Combi Terminal Twente B.V. (CTT) verlaadt en vervoert zeecontainers.Het overgrote deel van het containertransport gebeurt over het water met speciale containerschepen, deze zijn ontworpen voor de grotere Europese rivieren en kanalen. CTT biedt in combinatie met Bolk Container Transport BV ook de mogelijkheid om containers over
de weg te transporteren. Zo kan CTT het gehele vervoerstraject, van deur tot deur, voor haar klanten organiseren en is ze de logistieke partner bij uitstek.

CTT ligt aan het Twentekanaal, op het industrieterrein Twentekanaal-Zuid in Hengelo. Het industrieterrein wordt doorsneden door het Twentekanaal dat in oostelijke richting eindigt in Enschede en in westelijke richting in Zutphen; daar sluit het kanaal aan op de IJssel. CTT verzorgt iedere dag één of meerdere afvaarten van de haven van Rotterdam naar Hengelo en vice versa. Ook vervoer naar de havens van Amsterdam en Antwerpen behoort tot de mogelijkheden. Het containervervoer over de weg vindt voornamelijk plaats over korte afstand, in een straal van ongeveer 75 kilometer vanaf de terminal in Hengelo. Van de containers die vervoerd worden gaat een groot deel over de Duitse grens, een belangrijk verzorgingsgebied voor CTT. Dit stukje Rotterdam in Twente vormt voor bedrijven een snel, efficient en daarbij ideaal alternatief voor het wegtransport.

Bekijk hier onze nieuwste bedrijfsfilm:

Door het uitbreiden van de mogelijkheden en faciliteiten in de binnenvaart wordt op structurele wijze de vervoer- en milieuproblematiek, in met name de Randstad, ontlast. De huidige overbelasting van het wegennet zorgt voor diverse problemen, naast de veiligheid en de geluidsoverlast bemoeilijken ook de vele files en de toenemende milieuvervuiling het dagelijkse wegtransport. CTT vervoert op jaarbasis 50.000 containers. De verwachting is
dat dit in de toekomst wordt uitgebreid naar 100.000 containers. CTT zet nog een stap verder met de ontwikkeling van public warehousing direct naast de terminal zodat de beveiliging en toegang één geheel vormen. De unieke locatie van het warehouse geeft bovendien toegang tot extra services als gasmeten, ventileren, empty-depot en crossdocking. 

CTT is klaar voor de Rotterdamse groeiambities: met 400 meter kade, 80.000 vierkante meter terrein en twee portaalkranen is de infrastructuur voorhanden. CTT biedt een snelle, betrouwbare en transparante verbinding naar het Europese achterland, ingevuld op principes van duurzaamheid en veiligheid. In combinatie met de Rotterdamse ambities biedt dit nieuwe groeimogelijkheden voor Nederland en deze regio.